Zapraszamy na treningi do ARO

Nie musisz trzymać u nas konia w pensjonacie, aby skorzystać z infrastruktury naszego ośrodka. Można do nas przyjechać na trening z własnym trenerem lub skorzystać na miejscu z pomocy naszych szkoleniowców.
Do Waszej dyspozycji są również boksy dla koni i pokoje gościnne.

Parkur otwarty

Parkur otwarty to doskonała okazja aby potrenować w atmosferze zawodów.
Każdy z uczestników lub w przypadku treningów grupowych z jednym trenerem - grupa jeźdźców, ma określony czas na parkurze. Można kilka razy przejechać cały parkur lub pracować na wybranych przeszkodach.

Czworoboki otwarte/szoleniowe

Czworobok otwarty to możliwość potrenowania na czworoboku konkursowym z własnym trenerem, czy przećwiczenia KUR'u. W przypadku czworoboku szkoleniowego, przejazdy są dodatkowo oceniane przez sędziego. Każdy z uczestników na określony czas na czworoboku.

Cross otwarty

Do Waszej dyspozycji są przeszkody crossowe oraz kombinacje o różny poziomie trudności: od poziomu L do 3* włącznie. W zależności od pory roku treningi odbywają się na hali lub zewnętrznym placu crossowym, gdzie do dyspozycji zawodników oprócz mobilnych przeszkód, jest również bankiet, rów, oraz kilka stałych przeszkód.

Aby się umówić, wystarczy wysłać maila na adres:

zgloszenia@aromer.pl

W zgłoszeniu należy podać datę, imię i nazwisko, imię konia, wysokość przeszkód/klasę/program.
Koszt udziału: 100 zł/dzień; boks: 50 zł/dzień; Udział z treningiem (z Agnieszką lub Łukaszem Sikorskim): 150 zł

Zasady korzystania z ośrodka podczas pandemii

  1. Ogranicz liczbę osób przyjeżdżających z Tobą do minimum. Nie przyjeżdżaj z osobami towarzyszącymi.
  2. Zachowaj minimum 2-metrową odległość od innych i unikaj gromadzenia się osób w jednym miejscu.
  3. Na jednym placu treningowym może jednocześnie trenować maksymalnie 6 osób. Poza trenującymi na placu mogą przebywać wyłącznie osoby niezbędne do jego przeprowadzenia treningu.
  4. Prosimy ograniczyć przemieszczanie się i przebywanie na terenie ośrodka do niezbędnego minimum.
  5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie jeźdźcy podczas treningu.