Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego określającymi zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności w związku z COVID-19. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.