W związku z brakiem możliwości zakończenia AROmeriady Winter 2019/2020, spowodowanym pandemią koronawirusa, postanowiliśmy połączyć klasyfikacje zimowej oraz letniej edycji. Dzięki temu dotychczas zdobyte przez zawodników punkty nie przepadną, ale zostaną uwzględnione w klasyfikacji końcowej AROmeriady summer 2020 zgodnie z regulaminem cyklu.


Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego określającymi zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności w związku z COVID-19. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

Partnerzy